Registreer gratis

Bezoek de deelnemende woningen

Nog niet geregistreerd?
Registreer als bezoeker

Heeft u zich reeds geregistreerd?
Log hier opnieuw in


Je krijgt gratis toegang tot de deelnemende projecten door onderstaand registratieformulier in te vullen. Na registratie ontvang je jouw bezoekerspas die je tijdens het weekend toegang geeft tot de deelnemende woningen.Waarom moet ik mij registreren?

  • Registratie is vereist om je bezoekerspas af te drukken en hiermee gratis toegang te krijgen tot de deelnemende woningen.
  • De adresgegevens van de deelnemende woningen worden zichtbaar op de website na registratie.
  • Na registratie kan je je bezoekerspas afdrukken welke je gratis toegang verschaft tot de deelnemende woningen.
  • Bezoekers die zich registreren maken kans op een jaarabonnement van 'Ik ga Bouwen & Renoveren' en 2 gratis kaarten voor BIS-beurs.


Hoe bekom ik mijn bezoekerspas?

  • Na registratie ontvang je een digitale bezoekerspas.
  • Die bezoekerspas moet je afdrukken om de projecten te kunnen bezoeken.
  • Je maakt het aantal afdrukken van jouw bezoekerspas volgens het aantal projecten dat je wenst te bezoeken.
  • Per project dat je bezoekt, laat je een afdruk van je bezoekerspas achter.


Hoe zie ik de adresgegevens van de deelnemende woningen?

Het adres van de deelnemende woning vind je bij de projectomschrijving van de woning (ga naar Projecten 2017, klik vervolgens op de woning die je wenst te bezoeken). Adresgegevens van woningen die alleen op afspraak te bezoeken zijn, zijn niet zichtbaar op website en zijn enkel te bekomen nadat je een afspraak hebt gemaakt. Dit staat telkens duidelijk vermeld bij de projectgegevens.


Registreer u als bezoeker

            *
Voornaam: *
Naam: *
Straat: *
Huisnr.: *
Bus:
Postcode: *
Gemeente: *
Geboortedatum: *
(dd/mm/jjjj)
Tel:
E-mailadres: *
Paswoord: *
 
Ik wens op zaterdag 23 / zondag 24 september met personen (mezelf inbegrepen) enkele deelnemende woningen te bezoeken.


Ik heb: *
/
/
/
Voorwaarden
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de op deze pagina onderaan vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.


De velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.


Belangrijk

Mijn Huis Mijn Architect maakt gebruik van cookies om u toegang te geven tot de adresgegevens van de deelnemende projecten. Zorg ervoor, voordat u zich registreert, dat u de cookies van deze website accepteert. Zorg ook dat cookies niet worden gewist bij afsluiten.Registreer u en maak kans op een jaarabonnement van 'Ik Ga Bouwen & Renoveren'

Elke honderdste geregistreerde maakt kans op een jaarabonnement van 'Ik Ga Bouwen & Renoveren'. Artikels over (ver)bouwen, inrichten, actuele en praktische informatie vullen dit magazine.
Alle informatie voor kandidaat (ver)bouwers gebundeld in één magazine.

Het paswoord dient ingevuld te worden om later opnieuw te kunnen inloggen. Het paswoord is hoofdlettergevoelig.