Creatief met ruimte

Inbreiding/Uitbreiding

Het centrale thema van Mijn Huis Mijn Architect dit jaar is 'Creatief met ruimte - Inbreiding/Uitbreiding'. Deze twee begrippen worden steeds belangrijker voor onze huidige en toekomstige manier van bouwen én wonen. De demografische evoluties, de betaalbaarheid van ons wonen en het nijpende mobiliteitsprobleem dwingen ons om slimmer en creatiever om te gaan met de ons omringde ruimte. Het is de architect die in dit nieuwe ruimtelijke denkproces een voortrekkersrol speelt.


Inbreiding is het verdichten van bestaande dorps- of stadskernen door het toelaten van bijkomende woonentiteiten op invulplekken in de bebouwde omgeving. Belangrijk hierbij is dat we dichte en leefbare kernen creëren met een gezonde mix van ééngezinswoningen en appartementen, met voldoende aangepaste voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, crèches, sportinfrastructuur …) én met voldoende ademruimte voor de inwoners. Hoe comfortabel, kwaliteitsvol en duurzaam wonen perfect realiseerbaar is in een compacte, stedelijke context, ontdekt u tijdens deze editie van Mijn Huis Mijn Huis Architect.

Foto: Christophe Van Couteren
Architectenbureau De Lange


Uitbreiden is het creëren van bijkomende woonvolumes door de bouwdiepte te optimaliseren of door de hoogte in te gaan, denk maar aan een extra bouwlaag op een bestaand volume. We kunnen ook extra woonruimte creëren door onbenut potentieel, bijvoorbeeld de zolder, in te richten, door grote ruimtes anders in te delen of door ruimtes een andere functie te geven. Zo kan een garage omgevormd worden tot mooie tuinkamer of zelfs logeerkamer. Praktijkvoorbeelden van uitbreiding kan u ontdekken tijdens Mijn Huis Mijn Huis Architect.

Foto: Steven Massart
Guerrilla office architects